Vi avlastar er produktion och
kapar toppar.

Inom produktion finns ett antal olika moment som under viss tid kräver mycket personal och samtidigt ställer krav på en välplanerad process med korta ledtider. Då är en lösning att hyra in personal från Contage att utföra jobbet i era lokaler.
En annan lösning är att lämna över arbetsmoment till oss som genomför arbetsuppgifterna i våra egna lokaler.

Contage Företagssupport har många års erfarenhet av processer som innebär kontroll, sortering, bearbetning och montering. Vi kan också lagerhålla detaljer eller färdiga produkter för just-in-time leverans till er produktion eller till era kunder – i rätt tid och garanterad kvalitet.

Vår emballageservice är specialiserade på att tillverka och bygga om emballage.
Vi anpassar och konstruerar emballagen i upplagor från några hundra upp till tusental. Det kan handla om att skapa ett nytt emballage eller bygga om befintligt eller att hitta en ny lösning – allt för en optimal funktion.

Oss kan ni lita på!