Ett par timmars extra hjälp eller övertagande av en servicefunktion.

Som företagare vill du naturligtvis lägga så mycket fokus och energi som möjligt på det som utvecklar dina affärer. Det handlar exempelvis om att förbättra produkter och tjänster, effektivisera produktionen eller skapa vassare försäljning och marknadsföring. Nyckelområden som är viktiga för att företaget skall överleva och utvecklas.

Då blir det naturligt att vissa servicefunktioner och rutinjobb inte passar den egna organisationen – som är anpassad till att fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som passar utmärkt att i stället lägga utanför huset eller hyra in personal att utföra. Och inte sällan dyker det upp en isolerad arbetsuppgift som kräver en intensiv och personalkrävande arbetsinsats under kort tid. Det är vid dessa situationer och tillfällen som Contage Företagssupport är ett bra komplement till er egen verksamhet.

Oss kan ni lita på!