Contagemetoden – koll på läget
från början till slut.

Grunden i vårt arbetssätt bygger på att noga stämma av tre hållpunkter i vårt uppdrag. Beskriva vad som ska göras, göra vad som bestämts och sedan följa upp hur det har gått. I vilken form och hur detaljerat vi rapporterar bestämmer vi tillsammans med dig som uppdragsgivare.

Ibland startar vi med ett projektmöte för att diskutera och komma fram till hur vi bäst tillgodoser era behov och önskemål. Därefter presenterar vi vårt uppdrag tillsammans med en offert. Men ibland räcker det med ett kort telefonsamtal eller ett mail. Mycket beror på hur väl insatta i uppdraget vi är och hur väl vi känner varandra. Ofta handlar det också om att det är ont om tid och att vi omgående måste ta itu med jobbet och få det utfört.

Vilken arbetsform som än passar dig bäst, från gång till gång, har du alltid en kontaktperson hos oss som har ansvar för dig som kund. Och vår platta organisation innebär också att vi är mycket flexibla och kan ge snabba och korrekta svar på dina frågor.

Oss kan ni lita på!